BUTARNIK
  • Splošno
  • Namen uporabe
  • Tehnične lastnosti
  • Traktorski
  • Ročni
  • Dodatna oprema
  • Delo z butarnikom
  • Galerija
  • MedijiMatias Inovacije


Naše inovacije izhajajo prvobitno iz problema, s katerim smo se v nekem trenutku srečali. Delo smo si želeli olajšati in ga hkrati nadgraditi.

"Pot od ideje do izdelka pa je dolga". Potrebni so številni poskusi ter neskončne ponovitve, preden izdelek zaživi v vsej svoji funkcionalnosti, ki smo si jo na začetku zamislili.

Predstavljamo vam:

- TRAKTORSKI hidravlični Butarnik - naprava za izdelavo butar nameščena neposredno na traktorsko hidravliko. Več o izdelku...

- ROČNI hidravlični Butarnik - naprava za izdelavo butar - vlečna izvedba z lastnimi kolesi, priklopom ter prigrajeno ročno hidravlično črpalko. Več o izdelku...